Fundusze EU

Uprzejmie informujemy, że projekt „Promocja oraz internacjonalizacja firmy Control Systems” otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, z poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.